Tôi là Game Designer, sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam.

Tôi đã nghiên cứu và làm việc trong ngành Game khoảng 10 năm. Ngoài ra, tôi cũng có hơn 3 năm thiết kế giải pháp Gamification cho đối tác cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Hiện tại tôi đang tham gia vào một dự án game, dịch một vài đầu sách, duy trì một blog, và đang xây dựng một lớp học.

Tôi viết nhiều về game, và đôi khi cũng vẽ pixel art.


Sản phẩm

Dự án

Bằng cấp

Sự nghiệp

Sự kiện

396419449_10218641965799314_1606877635799701604_n.jpg

Contact

✉️[email protected]

☎️(+84) 90 448 8831

Social Media

🎮 Game Developer

💼 LinkedIn

🌎 Facebook

🐤 Twitter

Links

Điện tử Tân thời

Lớp học Cảm tình

English Version

Hi, I’m Alex Vu!